Söka planbesked

Den 2 maj 2011 började en ny plan- och bygglag att gälla. Syftet är att förenkla reglerna för bygglov och planering. Lagen innebär förändringar av plan- och bygglovsprocesserna samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. Det införs även nya bestämmelser som gör att miljö- och klimataspekterna ska beaktas vid planläggning och byggandet. Lagförändringarna innebär också att taxan justeras.

Om du planerar att göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas, upphävas eller förändras kan du begära ett planbesked av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Detsamma gäller om en områdesbestämmelse behöver upphävas eller förändras.

Din begäran ska vara skriftlig. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ska genom ett planbeskedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  ge svar inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kom in.

Om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott avser att påbörja ett planarbete ska det framgå av planbeskedet en ungefärlig tidpunkt när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen kan ske.

Ett positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas. Om ett planarbete inte kommer att påbörjas ska skälen för detta anges i planbeskedet.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kommer från den 3 oktober 2011 att ta ut en avgift för planbeskedet enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Kontakt

Sven Olof Nilsson tel: 035 13 85 99
sven.olof.nilsson@halmstad.se

Dokument

Avgifter för planbeskedPDF

Ansökan om planbeskedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-03-03

Dela med andra

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Sven Olof Nilsson
Planstrateg
sven.olof.nilsson@halmstad.se
035 - 13 85 99
Relaterat material
Relaterade länkar

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun