Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

TelefonÖppettider för besökareBesöksadress
035-13 70 00Måndag-torsdagRådhuset, Kyrkogatan 5
 Kl. 08.00 - 17.00 
TelefontiderFredagPostadress
Måndag-torsdagKl. 08.00 - 16.00301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00  
Fredag E-post
Kl. 07.00 - 16.00Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Söka planbesked

Om du planerar att göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas, upphävas eller förändras kan du begära ett planbesked av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Detsamma gäller om en områdesbestämmelse behöver upphävas eller förändras.

Din begäran ska vara skriftlig. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ska genom ett planbeskedPDF  ge svar inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kom in.

Om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott avser att påbörja ett planarbete ska det framgå av planbeskedet en ungefärlig tidpunkt när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen kan ske.

Ett positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas. Om ett planarbete inte kommer att påbörjas ska skälen för detta anges i planbeskedet.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kommer från den 3 oktober 2011 att ta ut en avgift för planbeskedet enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.