Kontakta oss
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    

Söka planbesked

Om du planerar att göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas, upphävas eller förändras kan du begära ett planbesked av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Detsamma gäller om en områdesbestämmelse behöver upphävas eller förändras.


Din begäran ska vara skriftlig. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ska genom ett planbeskedPDF  ge svar inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kom in.

Om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott avser att påbörja ett planarbete ska det framgå av planbeskedet en ungefärlig tidpunkt när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen kan ske.

Ett positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas. Om ett planarbete inte kommer att påbörjas ska skälen för detta anges i planbeskedet.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kommer från den 3 oktober 2011 att ta ut en avgift för planbeskedet enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Kontakt

Sven Olof Nilsson tel: 035 13 85 99
sven.olof.nilsson@halmstad.se

Dokument

Avgifter för planbeskedPDF

Ansökan om planbeskedPDF

Relaterat material
Relaterade länkar

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun