Arrende

Den mark som Halmstads kommun äger, förvaltas av samhällsbyggnadskontoret i väntan på exploatering. I förvaltningen av kommunens mark ingår uppgiften att arrendera ut mark till olika intressenter. Halmstads kommun har över 400 stycken upplåtelser genom olika arrendekontrakt. Den utarrenderade marken används bland annat till jordbruk, jakt, upplag, koloniområden, ridbanor, golfbanor med mera.
Mark och exploateringsavdelningen tar emot och handlägger frågor och önskemål som rör arrenden på kommunens mark.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2013-03-05

Dela med andra

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Marie Ohlsson
Markförvaltare
marie.ohlsson@halmstad.se
035-13 72 74

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun