Halmstad vy

Planer och markfrågor

I Halmstads kommun planerar vi för hur framtidens Halmstad ska se ut. Det sker bland annat genom översiktsplaner och detaljplaner. Kom ihåg att du som medborgare alltid har möjlighet att vara med och påverka.

Projektkatalogen


Projektkatalogen är en lista över aktuella samhällsbyggnadsprojekt som skall prioriteras.

Projekt om Framtid Oskarström och Getinge


I Halmstads kommuns politiska inriktning för 2012-2014 står det att samhällen utanför staden ska må bra och utvecklas. Två projekt pågår i Halmstad och det är Framtid Oskarström och Framtid Getinge.

Söker du tomt i Halmstad?


I Halmstad säljs de kommunala tomterna via mark- och exploateringsavdelningen. För att kunna tilldelas tomt av kommunen måste man vara med i kommunens tomt- och småhuskö.

Mark- och exploateringsavdelningen:

  • förvaltar den kommunala marken
  • köper och säljer bostads- och industrimark
  • handhar kommunens arrenden
  • upprättar markanvisnings- och exploateringsavtal

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2013-12-06

Dela med andra

Kontakt
Samhällsbygggnadskontoret

kommunstyrelsen@halmstad.se
035-13 70 00
Box 153, 301 05 Halmstad Besöksadress: Rådhuset

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun