Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fredsgatan öster om järnvägen stängs

2012-05-03
På grund av förnyelse av vatten- och avloppsledningar, kommer Fredsgatan att vara avstängd från Stationsgatan österut, till Muraregatan. Gatorna stängs för fordonstrafik från måndagen den 7 maj till fredagen den 29 juni. Gång- och cykelbana hålls öppen.
VA-saneringen är indelad i två etapper, varav den första kommer att beröra delar av Fredsgatan, Nässjögatan, Muraregatan och Bryngelshusgatan. Här hittar du mer detaljerad information om aktuella gatuavsnitt.
Dessa arbeten kommer att pågå under hela 2012. Under 2013 kommer etapp två att beröra Snöstorpsvägen, Repslagaregatan, Hammars gata och Linnégatan.

Ledningsarbetet ingår i den förnyelse av avloppssystemen som görs i områden med äldre vatten- och avloppsledningar. Under arbetet kommer delar av berörda gator tidvis att stängas av och tillgängligheten till fastigheterna kommer att vara begränsad. I samband med att vattenledningen läggs om kommer tillfälliga vattenavstängningar att vara nödvändiga. Detta kommer bara att ske dagtid och när så blir aktuellt kommer särskild information till berörda fastigheter. När ledningsarbetet är klart återställs gatorna.

Vid frågor ring kommunens växel: 035-13 70 00

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun