Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Badfaran avblåst

2012-05-25
Beräkningar efter torsdagens strömavbrott på Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad visar att begränsade mängder orenat vatten läckte ut i Nissan. Cirka1000 kubikmetervatten tros ha bräddats, och faran för bad kan blåsas över.
Strömavbrottet varade i fem timmar, och de största mängderna avloppsvatten som pumpades in mot reningsverket kunde tas om hand i det så kallade vallgravsmagasinet i närheten av slottet, och inne i reningsverkets bassänger. Dock har uppskattningsvis 1000 kubikmeter läckt ut i Nissan och vidare ut i Laholmsbukten.

Under gårdagen satte teknik- och fritidsförvaltningens personal upp anslag om utsläppet vid stränderna, men de plockas in igen under dagen. Efter samråd med förvaltningens miljöansvarige och miljö- och hälsoskyddskontoret, bedöms utsläppet inte ha någon påverkan på vattenkvaliteten längre, och faran för bad är över.

Koliforma bakterier (E.coli) är känsliga för uv-strålning och avdödas ganska snabbt i solljus. Det vackra vädret och utspädningen i Laholmsbukten gör att risken för höga bakterietal nu anses som liten. Beräkningar pekar på att halterna av E.coli nerströms utsläppspunkten i Nissan inte har överstigit 500 cfu/100 ml, vilket är badvattendirektivets gränsvärde för bra kvalitet.

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun