Sotare på skorsten

Sotning och brandskyddskontroll

Du har det primära ansvaret för ditt eget brandskydd. Eftersom den näst vanligaste brandorsaken i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar, är sotning en viktig del i det förebyggande arbetet. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Enligt Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 har kommunen ansvar för att rengöring (sotning) sker av fastställda sotningsobjekt, samt att brandskyddskontroller sker i brandförebyggande syfte. Rengöringen och brandskyddskontrollen ska göras regelbundet, med de tidsintervaller som har fastställts av kommunen för rengöringen och Statens Räddningsverk för brandskyddskontrollen. Fristerna hittar du i Halmstads kommuns föreskrifter om sotning och brandskyddskontroll.PDF

I Halmstads kommun är det Halmstad sotningsväsendelänk till annan webbplats, dotterbolag till Varberg sotningsdistrikt, som på uppdrag av Räddningsnämnden sköter rengöring/sotning och brandskyddskontroll av aktuella objekt. Ägaren av en anläggning ska anmäla förändringar som kan leda till ändring av sotnings- eller kontrollfristerna till sotningsväsendet. En sådan förändring kan t ex vara byte av bränsleslag.

Taxor för sotningPDF och brandskyddskontrollPDF beslutas av Halmstads kommun.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-08-15

Dela med andra

Kontakt
Räddningstjänsten
Förebyggande avd.
Gert Heinsvig
Chef förebyggande avd.
035-16 00 00
Kristinehedsvägen 2

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun