Kontakta oss
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    

Bygglov

Varje onsdag har vi öppet hus/bygglov över disk mellan kl. 14.00-17.00. Då är alla hjärtligt välkomna för att träffa våra handläggare utan tidsbokning.

Vill ni träffa en handläggare vid ett annat tillfälle måste ni först boka tid genom att ringa 035-13 70 00.

Bygglovsbefriade åtgärder
Den som vill bygga ett komplementbostadshus på högst 25 kvadratmeter på sin tomt ska inte längre behöva bygglov. En- och tvåbostadshus ska kunna byggas till med högst 15 kvadratmeter och förses med högst två takkupor utan bygglov. Det ska också bli tillåtet att utan bygglov inreda enbostadshus med ytterligare en bostad. Detta gäller även om åtgärderna strider mot detaljplanen. Anmälan och startbesked krävs innan byggstart för all åtgärder utom för takkupor.
Läs mer här

Vill du ha ytterligare information läs på riksdagens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ska du bygga nytt, bygga till eller göra förändringar av byggnader behöver du ofta ett bygglov.

Du behöver bygglov för att:

 • Bygga nya hus eller anläggningar.
 • Göra tillbyggnader.
 • Använda byggnader för annat ändamål.
 • Göra ändringar, som att inreda ytterligare en bostad eller lokal.

Kravet på bygglov är till för att vi ska följa samhällets intressen. Det du ansöker om att få göra, bör inte strida mot detaljplan eller översiktsplan. Det handlar också om att inte skapa problem för dina grannar eller andra människor.

Inom detaljplanerat område krävs därför bygglov för att:

 • Färga om fasad och byta fasad- och taktäckningsmaterial.
 • Ändra mycket på en byggnads yttre.
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar.
 • Bygga nytt, bygga till eller väsentligt ändra ekonomibyggnader, som exempelvis förråd.
 • Bygga plank högre än 1,1 m, mur högre än 0,4 m. Undantag läs nedan.

Byggloven är kommunens sätt att ta ansvar för att vi bygger hus på lämpliga platser och att det vi bygger stämmer med de krav och normer som finns för säkerhet, hälsa och miljö.

Bestämmelserna för bygglov är olika

 • inom detaljplanerat område
 • inom samlad bebyggelse
 • utanför ovanstående områden

Byggloven styrs av Plan- och bygglagen.

Du som har ett en- eller tvåbostadshus behöver inte bygglov för att:

 • Bygga en mur, ett plank eller ett skärmtak kring eller över uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset. Men då får inte muren eller planket vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
 • Bygga skärmtak över altaner, balkonger eller entréer, om du inte har skärmtak tidigare som tillsammans med det nya taket blir mer än 15 kvm, eller finns närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
 • Bygga komplementbyggnader nära ditt bostadshus som:
 1. tillsammans med andra komplementbyggnader som du byggt på din tomt med stöd av undantag från krav på bygglov inte är större än 15,0 kvm.
 2. har en taknockshöjd som är mindre än 3,0 meter.
 3. inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Du behöver inte något bygglov om de grannar som berörs av ditt bygge godkänner att det du bygger placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Servitut, ledningsrätt eller u-område?

Är din fastighet belastad med servitut, ledningsrätt eller u-område får du inte bygga exempelvis plank, mur, friggebod eller pool där.  

Bor du inom strandskyddat område kan du behöva strandskyddsdispens även om du inte behöver bygglov.

Bygglov vid evenemang

Är evenemanget kortare än två veckor behöver du inte bygglov för små byggnader, kiosker, tält, toaletter och skyltar på platsen för evenemanget. Är evenemanget längre måste du söka bygglov.

Vill du sätta upp skyltar eller vepor med reklam för evenemanget, kontakta byggnadskontoret. Kommunen har dock sex reklampelare i Halmstads centrum där du får affischera fritt.

Relaterade länkar
 • Kontrollera om din byggnad är kulturhistoriskt intressant!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Post- och Inrikestidningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
mittbygge
Bygglov över disk

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun