En utskrift från www.halmstad.se

Bostadsanpassningsbidrag

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och få möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bidrag lämnas för skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner, i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner avses sådana som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flyttning.

Bidraget regleras av lagen (1992:1574) om bostadsanpassning.

Sidansvarig: Sofia Lyberg
Sidan uppdaterad: 2016-01-29

http://www.halmstad.se/byggabo/boende/bostadsanpassning.725.html