En utskrift från www.halmstad.se

Bostadsanpassningsbidrag

Syftet med lagen om bidrag till bostadsanpassning är att ge människor med funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bidrag lämnas till en skälig kostnad för åtgärder i och i anslutning till bostaden.

Vårt serviceåtagande när du söker bidrag för bostadsanpassning.PDF

Blankett för ansökan om bidrag för bostadsanpassningPDF

Sidansvarig: Sofia Lyberg
Sidan uppdaterad: 2014-08-15

http://www.halmstad.se/byggabo/boende/bostadsanpassning.725.html

Kontakt
Fastighetskontoret
Byggteknisk enhet
Ingrid Norling
Handläggare
ingrid.norling@halmstad.se
035-13 71 07
Ester Andersson
Handläggare
ester.andersson@halmstad.se
035-13 71 04