Söndrumsskolan

Hallägraskolan har ersatts med en helt ny skola. Höstterminen 2013 stod nya Söndsrumsskolan klar.

I samverkan med Schmidt/Hammer/Lassen har fastighetskontoret och barn- och ungdomsförvaltningen arbetat fram visionen för skolan - "ett hus att växa i". Två av hörnstenarna till utformningen är öppenhet och flexibilitet, med möjlighet till möten, närhet och enskildhet utan att otrygga ytor skapas.

Till skillnad mot tidigare Hallägraskolan har korridorer försvunnit, traditionellt likformiga klassrum ersatts med flexibla olikformade mötesplatser. Utemiljön är en naturlig del av undervisningsytan.

Skolan är avsedd för årskurs 6 till 9, för cirka 500 elever på en area om
5 400 kvm.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2013-11-04

Dela med andra

Kontakt
Fastighetskontoret
Byggteknisk enhet
Torbjörn Andréen
Projektledare
torbjorn.andreen@halmstad.se
035-13 72 55

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun